Няма Фейсбук моe, няма Фейсбук твое

04/12/2014

facebook

Заявихте ли вече на Фейсбук какво може и какво не може да прави с вашите постове, снимки, видео и други линкове? Ако все още не сте – четете внимателно!

Уведомление за частно ползване

В отговор на новата политика на „Фейсбук“, а също и като остра реплика към старата, с настоящото заявявам, че всички мои и ваши лични данни, снимки, особено рисунки, глупави текстове като този, спомени от казармата и други са замислени и представляват по същността си тотална манипулация на обективната виртуална реалност и са част от всеобщия заговор за разпространение на простотии онлайн.

За комерсиално използване на всички упоменати по-горе обекти на авторското право във всеки конкретен случай е необходимо писмено разрешение eдинствено и само от Всевишния.(fb,Стефан Стефанов, програмист)

Социалната мрежа Facebook заяви, че от 1 януари въвежда нова политика за използването на личните данни на потребителите, която позволява предаването им на трети лица без разрешението на притежателя им. Достъп до личните данни на потребителите ще имат службите за реклама, компаниите за анализи, собствениците на интернет сайтове и приложения за мобилни устройства, както и други доставчици на услуги за Facebook. Социалната мрежа ще предава данните и на държавните органи в случай че прецени, че искането им е юридически обосновано.

В отговор едно друго изявление заля социалната мрежа – желанието на потребителите да запазят авторските си права. Авторът на изявлението, което откривате копирано на стената на всеки втори (първи/трети) профил остава неизвестен и лишен от авторското си право в случая.

Предлагаме ви коментара на Лъчезар Лазаров – Чо,“някой, опитващ се да разсъждава“, юрист:

Известен ли е авторът на туй гръмко изявление, който разбива представите ми за авторско право (не само според Бернската конвенция), разпростиращо се и върху лични данни, снимка на автомобил или лигите, течащи под снимката на, да я наречем, Джукелова? И защо ми се чини, че – за да е обект на авторско право – всяко от гореизброените, освен да отговаря на едни условия, трябва да е съпроводено със С в кръгче? Разковничето се намира в нормативните актове, регламентиращи неприкосновеността на кореспонденцията. Просто Фейсбук са облекли в думи онова, което са правили и досега. Не че им е било лесно (принудиха ги съдилищата в ЕС). Логиката е: признат публичноизвестен грях не е грях. Лично мен повече ме интересува кой е авторът на декларацията, публикувана и от мои приятели, защото въвежда в заблуждение. Онова, което не е резултат от „творческа дейност“ (вкл. лични и всякакви други данни), не е обект на авторско право. Какво общо имат Бернската конвенция или Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) в случай, че някой злоупотреби с нечии лични данни или кореспонденция?

Профилите във ФБ принципно съдържат (обобщение на Лъчезар Лазаров – Чо):

1. Лични данни (име, рождена дата, семейно положение, образование, месторабота и т.н.).

Тези данни не са обект на авторско право и не се регулират от Бернската конвенция и прочие, тъй като не са резултат от творческа дейност. Не са обект на авторско право: новини, факти, сведения, данни (чл.4, т.4 от Закона за авторското право и сродните му права). Защитата при злоупотреба с лични данни се осъществява съгласно актовете на ЕС и Закона за защита на личните данни и е, меко казано, неефективна. Същественият проблем произтича от това, че всеки потребител на fb доброволно се е съгласил да предостави тези данни, правейки ги публично достояние.

Практически са възможни следните варианти:

– въвежда се само името (плюс измислени данни, когато това е задължително, за да бъде създаден профилът), в резултат на което няма с какво да се злоупотребява;

– в настройките се включва функцията, която позволява само на най-близките ви приятели да имат достъп до личните ви данни, или

– личните ви данни са достояние на всички и поемате произтичащите от това рискове от евентуална злоупотреба, която може да бъде осъществена от всеки във всяка една точка на земното кълбо.

2. Литературни творби, статии, снимки, клипове, произведения на изобразителното изкуство и т.н.

Естествено, те могат да бъдат обект на авторско право, доколкото са резултат от творческа дейност, но декларацията, по повод на която се повдига въпросът, е пълен нонсенс, защото авторското право възниква в момента на създаване на произведението, а не предварително. Ефектът от тази гръмка нота е равносилен на този, който би имало изявлението: „Ще бъда автор на дузината романи, който ще напиша до края на живота си“. Както и да е.

За да се ползва от закрилата, предоставена от Бернската конвенция, останалите актове на ЕС в тази област (вижте eu copyright law в Уикипедия) и ЗАПСП, преди да публикува всяко произведение във fb, авторът трябва да постави името, С в кръгче и стандартния текст за запазване на правата. След което всеки, който публикува или споделя произведението, трябва да посочва неговия автор, а в случай, че го прави с търговска цел, да иска предварително разрешение. Ако някой злоупотреби обаче, практическото осъществяване на защитата е изключително трудно – като се започне с установяването на личността на нарушителя, премине се през неговото местонахождение и още, и още.

Пример: баща ми е публикувал множество снимки в Pictures of England и доста хора са го молили за разрешение, преди да ги използват. Когато обаче разбрахме, че негови снимки незаконно са поместени в предизборна брошура на консерваторите от Сейнт Олбънс, предложеното обезщетение бе в размер на 5 британски лири на снимка… Ходи ги съди!

3. Коментари.

Мисля, че е под нивото ви да ги коментираме. Не са обект на авторско право. Не можем да се позоваваме и на неприкосновеност на кореспонденцията, тъй като са изразени пред неограничен брой лица.

4. Лични съобщения.

Би следвало да са неприкосновена кореспонденция, макар и в рамките на ФБ, но с оглед потенциални злоупотреби е за препоръчване да се изпращат от и до и-мейл адрес, който не е свързан с профили в социалните мрежи.

И едно допълнение.

Неприкосновеността на кореспонденцията е уредена в чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека и е инкорпорирана в Договора за ЕС. В последния и/или в издадените въз основа на него актове, и в практиката на съда има и разпоредби/решения относно трафика на данни, включително лични, как могат да се използват от социалните мрежи, колко дълго могат да се съхраняват, за какви цели и т.н.

Вследствие нарушаването на тези разпоредби на fb бяха наложени жестоки глоби и сега те претендират, че променят политиката си. Всъщност нищо не променят, а уведомяват, че ще ползват данните въз основа на подразбиращото се доброволно ваше съгласие. Защото, ако не сте съгласни, трябва да заличите профила си. Горната проблематика обаче няма нищо общо с авторското право и Бернската конвенция.

„Фейсбук“ сега представлява еманация на публичната простотия.

Именно затова на всички ползватели на дадената социална мрежа се препоръчва да изтрият своите акаунти, както и да прекъснат всякаква връзка с Интернет, вместо да разпространяват настоящото “уведомление за частно ползване”.

В противен случай (ако уведомлението е публикувано на страницата ви поне веднъж) вие автоматично разрешавате всякакво използване на данните от вашата страница – снимки и информации, публикувани в съобщенията на стената на вашата страница, областния ви всекидневник, общинската кабеларка, както и в училищния стенвестник.

Всеки, който чете този текст, вместо да прави нещо смислено, може да го копира на стената си във „Фейсбук“ или да си го прибере в мазето и да не го показва на никой повече. Избирайки второто, вие ще се намирате под защитата на законите за авторското право, ОМ-будсмана, родната полиция, СОТ, ДС, РБ, НРБ, ПФ, КПП и други.

Това комюнике известява всеки друг, освен „Фейсбук“, за това, че разгласяването, копирането, разпространението на вашата лична информация или каквито и да са други противоправни действия, както и каквито да са други действия или помисли, са строго забранени до второ „уведомление за частно ползване“. (Стефан Стефанов, програмист)

Copyleft

Законите за авторското право в много страни по света по премълчаване запазват за автора всички (имуществени и неимуществени) права над неговите творби в срок, продължаващ през целия му живот и за известен период след неговата смърт (50 години според Бернската конвенция, 70 години в България).

Например, запазено по премълчаване право на автора е да бъде единствен разпространител на копия на своите произведения и трета страна може да извърши размножаване и разпространение на копия само при изрично получено разрешение. Тази стъпка обаче може да бъде пропусната, когато носителят на авторските права сам пожелае да се раздели с част от правата си чрез едностранно лично волеизявление в писмен вид, т.е. да я отдаде под свободен лиценз. Принципно, по този начин се дава право на всеки потребител, който разполага с копие, във всеки един момент от време законно да се възползва от предоставените от свободния лиценз права, без да дължи на автора заплащане и без да има нужда да търси изричното му разрешение.

В определени случаи обаче авторът може да пожелае произведението да остане завинаги в сферата на свободното съдържание, като всяко нейно дословно копие или модификация се ползват и разпространяват под същите условия като оригинала. Това е смисълът на „copyleft“ клаузата. При тези условия, нарушение на „copyleft“ е налице в случаите, когато копие или производна версия се разпространява при различни (както по-свободни, така и по-ограничителни) от условията на избрания от автора „copyleft“ лиценз. Този тип лицензи могат и да ограничат възможностите за повторно ползване (reuse), защото клаузата практически прави несъвместими помежду си дори много близки по дух, но все пак различни „copyleft“ лицензи.

Така че, очакваме утре да открием на стените на всички вас следния пост: „Подарявам на света всички моменти на щастие, тъга, гениалност, глупост, песимизъм и оптимизъм, в които премина дотук моят fb живот.“

Или да изчезнете от fb (fb палецът ви да бъде заменен от fb средния ви пръст).

В реалния живот се надяваме да останете.

от

публикувано на: 04/12/2014

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: