Културната карта на София

06/08/2020

Културна карта ще рече справочник, който да ви запознае с открити сцени за събития, фестивали, концерти, театър, танци – все неща, важни за един град. Културната карта се създава тогава, когато тези места са достатъчно, говорят на различни езици, понякога изразяват различни субкултури, в тях можете да чуете, видите, да се вдъхновите, да общувате, да се забавлявате и да танцувате. Да творите. Затова е важно, че София вече има своята културна карта, засега представяща сто открити пространства, някои от тях алтернативни и скрити, посветени на всички гореизброени дейности, а вероятно и на някои, които пропускаме. За всичко това разказва Миглена Герасимова, част от екипа на проекта.

Откъде дойде примерът за културна карта на София и колко организации участват в създаването ѝ?

 

За създаването на такава карта говорим отдавна. Заложихме го и в пакета мерки към дългосрочната цел Развит културен център от Визия за София 2050. Чакахме гласуването на Визията, за да започнем постепенно с изпълнението на мерките, но създалата се ситуация с коронавируса пришпори нещата, затова и започнахме с откритите пространства. Дирекция Култура на СО се обърна към нас (ОП Софпроект) и ние с радост се заехме. Поканихме да се присъединят хора, с които работихме по Визията, и така сформирахме екипа на проекта. Обърнахме се към Нели Стоева (катедра История и теория на културата, Софийски Университет), която беше ръководител на екипа на Идентичност и култура във Визия за София и към Сдружение НеФормално, които пък работиха по градската среда.

 

Така направихме смесен екип градска среда и култура и се заехме със задачата да идентифицираме пространствата и информацията, която е нужна на културните оператори и другите потребители на картата. В тази част от задачата много подкрепа получихме и от колегите от Дирекция Култура (Нора Караламбева и Милена Ананиева), благодарение на които бързо и ефективно събрахме нужната информация, която стана основа на картата. После заедно с Нели Стоева и екипа на НеФормално (Ангел Бондов и Тодор Кесаровски) организирахме информацията и построихме алгоритъма на самата карта. От екипа на ОП Софпроект ОГП се включихме Миглена Герасимова и Милена Боюкова.

 

Картата включва както добре познати, така и алтернативни места за култура. Стремежът ни бе да осигурим възможност, както за културните оператори – да имат достъп до различни пространства, така и за публиките – да имат достъп до различни и нетрадиционни културни прояви.

За кого ще бъде полезна културната карта освен за туристи и граждани?

 

Разбира се картата е за всички, които се интересуват от местата за култура, но най-вече я насочихме към културните оператори, които имат нужда от събрана на едно място информация за възможните пространства, за събития по територията на цялата община. От много отдавна, както споменахме по-рано, говорим за важността от систематизиране на информацията по тази линия.

 

От друга страна, картата е в помощ и на собствениците на подобни пространства. През нея те по-лесно могат да популяризират пространството и дейността си. Улеснява и работата на Дирекция Култура и Културния календар при подпомагане и организиране на събития. Разбира се, когато направим и втората част на картата с картирането на всички закрити и открити пространства за култура, тогава очакваме, че ще се разширят и групите ползватели.

Кога всъщност започна създаването на културната карта и с какви трудности се сблъска екипът?

 

Идеята, както казахме, се роди още по време на работата по Визията. А по време на карантината с Дирекция Култура започнахме да мислим как да забързаме процеса по създаване на картата и така решихме да започнем от откритите пространства, а по-късно, като втори етап да допълним и с останалите закрити. Официално, работата започна след като събрахме и екипа, което бе началото на юни.

 

Една от основните трудности беше краткото време, с което разполагахме и осъзнаването, че за да постигнем максимални резултати, ще ни е нужно по-обстойно теренно проучване на място. Опитахме се да го заместим с анкета насочена към районните администрации и други структури на СО, които стопанисват подобни пространства и после допълнихме информацията с частичен обход само за местата, за които имахме липсваща информация.

 

Проведохме разговори с различни ползватели на тези пространства. Съобразихме картата с техните потребности. Стремежът ни беше да бъдем максимално полезни както за организаторите на културни събития, така и за публиките на тези сцени. Продължаваме да бъдем отворени за допълване на картата. Даваме си сметка, че тя не покрива всички открити пространства на територията на Столична община. За нас едно от предимствата на картата е, че тя е отворена за добавяне на нови сцени, пространства и събития. Ще се радваме да получим предложения от различни оператори. Това ще даде възможност за обогатяване на картата, както и на културния живот в Столична община като цяло. Използваме възможността да се обърнем към всички културни оператори с покана да се включат с предложения за пространства и сцени.

Как работи картата на този етап и ще бъде ли достъпна в бъдеще през мобилно приложение?

 

На този етап от работата по картата сме изобразили само откритите пространства за култура, и то тези, които събрахме на първо пускане на анкетата. Всеки културен оператор може да открие в картата визуална информация (снимки) за наличните открити пространства за култура, както и информация за наличието на електричество, водоснабдяване, транспортно осигуряване, тоалетни и други технически параметри на пространствата. В картата сложихме имейл за обратна връзка и/или предложение на пропуснати пространства, което за наше огромно удоволствие веднага проработи и започнаха да пишат хора с предложения за още пространства. Следва картата да бъде надградена със закритите пространства за култура, което ще се случи някъде до началото на следващата година. Засега, преди да започнем със закритите пространства, искаме да видим как ще работи картата, за да преценим дали ще има нужда от оптимизация или някакъв вид подобрение и тогава да започнем обогатяването ѝ.

 

Като цяло засега на екран се отварят две визуални полета – информационно и картово. Информационното поле се намира в лявата част на екрана и представлява допълваща информация от картовото поле, което пък заема дясната, по-голяма част от екрана. Информационното поле изобразява снимки на обектите, попадащи във видимото пространство от самата карта, както и подробна информация за всеки обект.

 

Картовото поле показва конкретното местоположение на откритите места за култура, близките до всяко място спирки на градския транспорт и най-близките трафопостове. Различните символи изобразяват наличието на постоянна сцена на пространството, а тяхната големина отразява капацитета му за зрители. При избор на обект за него се появява подробна информация и допълнителни снимки в информационното поле, описано по-нагоре. В него за всяко място с пиктограми се изобразява наличието на: електричество, водоснабдяване, тоалетна и паркинг. Към момента картата е достъпна и за мобилен телефон, но през браузър. Има идеи за апликация за всичките ни карти, но все още не е ясно кога и как ще се случи във времето.

Посетихте ли всички тези места, включени засега в картата? Какви по мащаб и местоположение са най-интересните сред тях?

 

Всички места в картата са интересни, по свой собствен начин. Преценката за това оставяме на културните оператори, които са основна целева група за нашата инициатива. Не се наемаме да определим най-интересните сред тях. Това зависи от тяхната програма. Целта на СО е да направи тези пространства достъпни за всички културни оператори, и да изгради техния облик. Много малко от тях имат специфичен профил в момента. Такива са да речем Кино Кабана и другите сцени около НДК, пространствата в парка на Военна академия, в парка Заимов. Но всъщност повечето от тези пространства все още търсят своя облик. Особено тези в периферията. Бихме искали да подчертаем, че пространствата в периферията са особено важни от гледна точка на наситеност с културни събития. Периферните райони на столицата разполагат както с неизползвани пространства, така и с “неизползвани публики”. Част от целите ни включват и стимулиране на културните оператори да се възползват от непознати до момента възможности. Нашата карта има за цел да допринесе за популяризирането и обживяването на тези пространства. Пространствата са много различни по мащаб и местоположение. Целта ни беше да осигурим максимална информация за културните оператори, които да превърнат тези пространства в активни и живи места, през цялата година.

Кое е алтернативното и различното в картата и нейните локации? Отваря ли тя нова врата към множеството култури на София?

 

За съжаление София има малко открити пространства със свой собствен облик. Нашият стремеж е да се откроят повече такива сцени и алтернативните културни оператори да намерят път към “своите” пространства. Надяваме се също така съществуващите открити пространства за култура да се изпълнят с живот и събития. Сега, когато откритите пространства за култура са видими и налични, надяваме се, че културните оператори ще проявят интерес към тях, особено в периферията на общината, където има недостиг и глад за културни събития. Трудно е да се говори за алтернативно и различно, при положение, че до момента не е имало конвенционална карта на тези пространства. Това е първият опит за създаване на такава, и в този смисъл стремежът е за максимална откритост и създаване на профил на тези пространства, които до момента не са имали такъв и доста често изобщо не са били познати. Нашата цел е да свържем пространствата с активните организации. Надяваме се, че това ще доведе до по-богат и разнообразен културен живот в тези пространства, особено в периферията на общината.

от

публикувано на: 06/08/2020

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: