Надежда за социалния цирк

02/04/2019

Циркът е едно от изкуствата, които влизат в най-пряк и бърз контакт с публиката. В този смисъл можем да кажем, че той е сред най-социалните изкуства. Често обаче гледаме пренебрежително към него и го приемаме единствено като средство за забавление.

 

Циркът обаче може да излъчва и много послания към обществото и да е проводник на добри практики. Социалният цирк прави именно това. Един от пионерите в тази сфера в страната ни се нарича – Гео Калев. Със сигурност в тези първи години на прохождане на социалния цирк в България, на Гео никак не му е лесно, но с помощта на приятели и институции все някак се справя. Нека поговорим с Гео за този вид цирк и за едно важно събитие, което ще бъде проведено след дни в София.

 

 

Каква е мисията на социалния цирк? С какво те вдъхновява неговата идея?

 

Споделената ни кауза е да реабилитираме достойнството и мястото в обществото на тези уязвими групи деца и младежи. Да увеличим драстично физическата им активност. Да им помогнем да придобият нови социални умения, които ще им бъдат от полза в техния образователен, професионален и чисто човешки път. И не на последно място – самите те да повишат самочувствието и себеоценката си.

 

Социалният Цирк е инструмент за приобщаване и интеграция, ново ниво в развитието на гражданското общество. Това за мен е осмислянето на личната ми позиция за работа с нуждаещи се групи от хора. Паралелът беше много силен за мен между деца в Африка, Етиопия и деца в София. Много са общите проблеми на бедност, липса на образование и бъдеще. Социалният Цирк осмисля и предлага алтернатива. Методологията не е единствено развлечение, а смислено и човешко поведение за приобщаване на рискови групи от хора.

Към кои деца е насочен проектът?

 

 

От 2018 г. проектът работи с деца от социалните центрове в кв. Надежда. Методологията на Социалния Цирк включва деца и младежи от различни уязвими групи като: сираци, хора с специални изисквания и общо казано деца и младежи без ясна социална принадлежност и активност. Проектът спомага участниците да придобият нови социални умения и да повярват в себе си.

 

Защо обществото ни все още не приема тези деца за пълноценни? Какво е нужно да променим в мисленето си?

 

 

Според мен, все още не са много добрите примери за социално включване. Не са много личностите, които са доказали своята сила бидейки част от уязвима групи. В нашата работа имаме точно такъв личен пример – Галина Риом–Ройбек (съ-учредител на Фондация Мини Арт) световен шампион по юнисайкъл. Родена е в България и осиновена на 3 г. от своите родители от Дания. Сега е отново в България, за да сподели своя опит и да работи за социална промяна в България.

 

Институциите в страната могат ли да направят нещо повече за физическото развитие на тези деца?

 

 

Разбира се! Основните образователни програми и институции играят съществена роля за развитието или не развитието на новото поколение в страната, основната отговорност е тяхна. Търсенето и намирането на ефективни, иновативни, доказани подходи за овластяване на уязвими групи е ключът за преодоляване на изоставането на България спрямо страните от ЕС. Проектът Социален Цирк се финансира по програма „Европа” на СО в партньорство с Френски институт и район „Надежда”. Разширяването на проекта зависи от намирането на допълнителни партньори, които разбират ефикасността на Социалния Цирк в София.

 

Липсва ли физическа активност на тези уязвими групи деца и младежи? Самите те проявяват ли интерес към цирковото изкуство?

 

 

Циркът е универсален език, методологията на Социалния цирк се използва в критични региони на света, зони на война и бедствия, с цел интеграция на засегнати деца и младежи. Приобщаване на отпаднали от социалния живот,  смекчаване на стреса, намиране на мостове за общуване при различни групи, като националност, религия и образование.

 

Физическата активност и в природата на човека, стимулирането чрез игра е едно от най-естествените начини за общуване. Младите хора проявяват огромен интерес към цирковите дисциплини и психологичната подкрепа от психолозите се оказва успешен и ефективен подход.

 

 

Как ще протече самото събитие? Кои треньори и психолози ще вземат участие?

 

 

От 14 до 15.30 ч. ще представим тренировки в 3 циркови дисциплини: юнисайкъл, жонглиране и акробатика. Деца и младежи са поканени да играят и да се забавляват заедно с треньорите Галина Риом-Ройбек и Михаил Райчев, и психолозите Любомир Драганов и Владимир Николов.

 

От 16 ч. е официалната част на събитието. Ще отговорим на въпроси на журналисти и ще представим програмата на проекта. Н. Пр. Сорен Якобсен – посланик на Дания ще говори за датските социални циркове, които са над 20 в страната, а основен партньор на проекта е Цирк ТВАС с над 30 годишен опит.

 

Събитието ще продължи с цирков пърформанс и концерт на групата The Bedlam Club.

 

Какво съдържат заниманията, откъде започва едно начално обучение?

 

 

Обучението е съобразено с индивидуалните потребности, за лица със специални нужди са предвидени и специфични тренировки. Всяко дете може да се обучава. Целта е комплексна и придобиването на нови умения става чрез игра.

 

За какво ще бъдат използвани събраните средства от инициативата?

 

Нашата мечта е създаването на постоянен Социален Цирк в София, като целта на кампанията е закупуването на циркова тента и използването ѝ за всекидневни тренировки и циркови спектакли.

 

Обменяте ли опит с други социални циркове от чужбина? Замисляш ли и следващи подобни благотворителни събития?

 

 

Естествено, това е от огромно значение, защото в нашата страна този подход е пилотен. Партньорите ни от Дания са една от водещите организации в Европа. Участието на Фондация Мини Арт в европейските мрежи за сътрудничество е ключово за стабилността и финансирането на проекта. В тази посока работим усилено.

 

 

 

от

публикувано на: 02/04/2019

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: