„aDOORable“ с любов към историята

27/03/2019

На 24 март тази година в Дома на архитекта във Варна се състоя първата среща, с която стартира „aDOORable„. Проектът цели да направи културното наследство по-разбираемо и ценено от гражданите и да улесни процесите по неговото опазване.

 

Срещаме се с екипа на „aDOORable“ – арх. Силвана Маринова, арх. Венцислава Недялкова, арх. Явор Панев, Екатерина Леондиева, арх. Александра Бабунска, инж. дизайнер Милена Митева, др. арх. Жечка Илиева и Сергей Петров, за да ни разкажат повече за него:

 

 

 

Откъде идва името „aDOORable” и какво означава?

 

 

 

Името на проекта е игра на думи от aDOORable (door + able = adorable) – очарователен и в същото време в състояние да “отвори вратата” към културното наследство. Самата идея да включим вратата като елемент, около който да развием цялата концепция, е плод на процес, започнал още в няколко от проектите на Варна – Европейска младежка столица 2017.

 

На архитектурен пленер вратите бяха отбелязани като потенциал и чакаха своето време. Отварянето на вратите е символично – веднъж като начало на един нов процес и втори път като осъществяване на първи контакт със собствениците на сградите. Освен това вратите на много от сградите са изключително характерни и уникални в изработката си и излъчват онова присъщо за времето си очарование. 

 

Идеята за проекта дойде от желанието да привлечем обществения интерес и да възродим любовта към историята. Именно по този начин да допринесем за подобряването на сградния фонд в квартал Таляна. А това е от основните мисии на Сдружението. 

 

 

 

 

 

Каква е историята на Таляна? Какво провокира започването на работа за обновяване на квартала?

 

 

Таляна се намира в историческото ядро на град Варна и е част от архитектурния и археологически резерват Одесос. Въпреки че обхватът на квартала не е голям, в него се намират 1/5 от всички сгради – културни ценности в гр. Варна. Някои от тях датират отпреди Освобождението. В границите на квартала са открити археологически артефакти като нимфеума, древна базилика и новооткритата югозападна порта на античния град Одесос. Портата е от римско-византийската епоха и е вратата, която неочаквано “се отвори за нас” един ден преди първата публична презентация на проекта.

 

Допреди около 30 години улица “Преслав” (преди “Никола Вапцаров”) и улица “Цар Симеон” (старата “Аврам Гачев”) са били търговски улици с активен обществен живот. Причина за това са били движението към и от ЖП Гарата и пристанището като генератори на пешеходен трафик. С годините пешеходният поток в тази посока намалява и движението по тези улици дотолкова затихва, че постепенно местния бизнес замира, а заедно с него и животът в обществените пространства.

 

В последните години същото започва да се случва и с много от сградите в Таляна. От 1986 година до сега 25 от сградите, недвижимо културно наследство в обхвата на квартала и прилежащата му зона, са изчезнали по една или друга причина. Това са около 20% за 30 години. Независимо от това в квартала все още се намират около 100 сгради паметници, които си струва да бъдат съхранени.

 

 

През 2017, когато Варна беше Младежка Европейска Столица, се проведоха редица инициативи и събития, свързани с квартал Таляна. След 2017г., редица експерти, архитекти и будни граждани решават да продължат с възраждането на тази зона в централната част на града и се стига до създаването на Сдружение „Таляна”. Инициативата е подкрепена от Биляна Раева, представител на Община Варна и главния архитект на града Виктор Бузев.

 

Една от главните задачи на сдружението с нестопанска цел “Таляна” е да превърне квартала в пешеходна зона, в която да се съхрани историческия дух на квартала и да превърне културното наследство в един подобаващ декор за развитие на креативни индустрии с фокус върху млади, будни и позитивни хора. Подобряването на пешеходната достъпност също така ще допринесе за възвръщането на живота по улиците и облагородяването на градската среда. В началото на 2019 година екип на сдружението изготви план за подобряване на пешеходната достъпност на административен район Одесос по проект Citywalk. В плана се предвижда голяма част от улиците в Таляна да се превърнат в пешеходни или в такива за споделено ползване, като главен приоритет получават пешеходците.

 

 

С каква цел се прави проучването и какви етапи ще включва?

 

 

Проект ​“aDOORable“ представлява първата стъпка към осъществяването на ключови за сдружението дейности. Основните му цели са да „отвори вратите“ на сградите, недвижимите културни ценности, към обществения живот и да ангажира собствениците, обитателите и всички граждани на Варна във възстановяване на паметта за автентичната градска тъкан, а на по-късен етап и в процесите на реставрация. Ще привлечем компетентни институции и експерти като партньори и ще направим поредица от събития и срещи с цел комуникация и партньорства между всички страни в процеса по опазване на недвижимо културно наследство. Важно е да търсим ефективни и иновативни решения за всеки етап от процеса по опазване.

 

 

 

„aDOORable” ще засегне както гражданите, така и собствениците на сградите. Какви ще бъдат Вашите основни задачи за изпълнение?

 

 

Непосредствените дейности, които предвиждаме са да осъществим ​предпроектно проучване​, включващо издирване, локализиране и фотодокументиране на актуалното състояние на някои от сградите – недвижими културни ценности в квартал Таляна, както и да осъществим личен контакт със собствениците. Планираме да проведем запитване с анкети и интервюта с гражданите на Варна, както и редица интерактивни събития, които ще съберат мнението и гледната точка на различните заинтересовани страни. Ще направим проучване на съществуващите взаимовръзки / -действия между отделните заинтересовани страни, както и ще изследваме и доразвием правовата рамка характеризираща процеса. В резултат на проучването ще ​съставим доклад и брошура със събраната и обработена от екипа информация, която ще бъде на разположение на собствениците и на всички заинтересовани страни.

 

 

 

 

Едно от нещата, които проектът включва, е работилница. Какво представлява тя?

 

 

Проект ​“aDOORable“​ e един от двата български проекта, подкрепени от ​консорциум Designscapes​. Дейностите са финансирани по рамкова програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

 

В основата на заданието за проекта е участието на бъдещите ползватели (заинтересовани страни) в създаването на проекта (user co-creation). Идеята е чрез дизайн, не в неговата стандартна форма като дизайн на продукт, а като дизайн на процес, да се достигне до нововъведения в дадената сфера (Design enabled Innovation). Целта е по този начин да се постигне подобряване на градската среда и повишаване на качеството на живот на гражданите.

 

Финансирането, което сдружението получи е за първата фаза на проекта – предпроектно проучване. To се осъществява на базата на дизайн методи, които подпомагат процеса. Един от тези дизайн методи – културни проби беше в основата на първото събитие по проект „aDOORable“​, което се проведе на 24.03.2019 в Дома на Архитекта във Варна. Гостите на събитието имаха възможността, освен да се зaпознаят с проекта, да опознаят квартал Таляна през погледа на миналото, бъдещето и настоящето. Проведе се разходка на групи в района, като непосредствено след това гостите разказаха своите впечатления и отбелязаха на една обобщаваща карта своите любими сгради в Таляна чрез стикери с формата на сърце. Съществено за събитието бе гражданите да успеят да се потопят в историята на мястото и сградите и да получат възможността да покажат своето отношение по темата за културното наследство по един личен и емоционален начин.    

Очакват ни още няколко интерактивни събития, които ще включват и останалите дизайн методи, предвидени по проекта. Един от тези методи е “co-creation workshop“ или работилница с участието на заинтересованите страни. Надяваме се до тогава да успеем да привлечем още повече заинтересовани собственици, експерти и представители на институции, които да се опитат да посочат предизвикателствата пред опазването на културното наследство и заедно да съумеем да предложим рационални решения за тях.

Кога ще можем да се радваме на първите резултати?

 

 

 

Предпроектното проучване трябва да приключи до края на май 2019, когато брошура със синтезираната документация на процеса до този момент ще бъде предоставена на обществеността. Целта е да се задълбочи познанието и осъзнатостта на обществото за важността на културните ценности и да се повиши информираността най-вече на собствениците на сгради паметници.

 

Оттам нататък се надяваме оптимизирането на процеса по опазване на недвижимото културно наследство в Таляна да продължи. И в едно може би не толкова близко, но затова пък блестящо бъдеще, да станем свидетели на първите конкретни резултати по някои от сградите в района. Дългосрочната ни цел е, в един прекрасен момент, Таляна да се превърне в очарователно място, изпълнено с живот и настроение, където хора от всички възрасти да вземат участие в активния обществен живот. Точно както беше някога в нашето детство….

 

 

Екипът на „aDOORable“:

 

Сергей Петров – изпълнителен директор на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“, председател на сдружение Таляна, политолог

 

Екатерина Леондиева е културен мениджър и експерт по културни политики с интереси и опит в сферата на културното наследство, социално ангажирани и публични изкуства. Автор и редактор на наръчници за фасилитатори по теми като креативност и социална промяна и дизайн мислене за работа с младежи.

 

арх. Силвана Маринова, гр. Варна – Пълни проектантски права, опит в жилищната архитектура,  реконструкции на църкви, участие в доклада за пешеходна достъпност Citywalk, член на Сдружение Таляна.

 

Инж. дизайнер Милена Митева има опит в представянето на графична визия и с проекти свързани с креативност в изкуството, иновация в различни области, съхраняване на културно и архитектурно наследство. Участник в множество проекти като Get involved fall in love with Varna, автор и куратор на интерактивна изложба „Усети града Варна“ и алумни на Иновация в действие.

 

Арх. Александра Бабунска – Архитект автор на проектите „Get involved, fall in love with Varna“, и „In love with Varna“, създадени с подкрепата на Варна ЕМС 2017, целящи чрез иновативни методи, изкуство и игри да привлекат общественото внимание към предизвикателствата в кв. „Таляна“ във Варна и да генерират идеи, желание и любов за преобразяването му. Учредител на Сдружение „Таляна“.    

 

Консултант по проекта: др. арх. Жечка Илиева – преподавател в ВСУ „Черноризец Храбър“ – Архитектурен факултет, Катедра „Архитектура и урбанистика“, Магистърска програма „Опазване на културното наследство“, създадена 2013 г., обучаващ младите архитекти в съхраняване паметта на архитектурното ни наследство. 

 

Арх. Венцислава Недялкова е родом от Варна и работи като урбанист в администрацията на община Мюнхен, Германия. От много години е ревностен защитник на културното наследство в град Варна и също така участва в изготвянето на доклада по проект Citywalk.

 

Арх. Явор Панев съосновател и зам. председател на Сдружение „Таляна“, участвал в изготвянето на доклада по проект Ситиуолк, активен доброволец и ментор на младежки проекти по време на Варна – Европейска младежка столица 2017.

 

 

от

публикувано на: 27/03/2019

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: