Образованието – проблеми и решения

14/11/2017

4838902

Проблемите на образованието в България 

Митът за доброто българско образование продължава да понася тежък удар след тежък удар. Поредният дойде от последния доклад на тема образование на Европейската комисия, публикуван преди дни. Нека си го кажем, това не е изненада за никого – през последните десетилетия образованието в България върви надолу. Този факт не може да бъде компенсиран нито от високите резултати на нашите най-добри ученици от световните олимпиади, нито от качественото образование в елитните гимназии в страната, нито от десетината добре работещи университета.

Причината е много по-проста – тези що-годе нормални учебни заведения са прекалено малобройни, за да могат драматично да променят общата картина. Ето каква е тя според доклада:

Между 19 и 22 % от децата показват слаби резултати в четенето, математиката и природните науки. Делът на учениците с най-високи резултати, които могат да решават сложни задачи, пък остава нисък: 2,9 % по природни науки, 3,6 % по четене и 4,4 % по математика.

В доклада се посочва, че българските ученици са на опашката в Европа и по още един показател –  у нас са най-ниските нива на чувство за принадлежност към училищната институция, като голяма част от учениците посочват, че са отсъствали от училище в продължение на цял ден през предходната седмица.

Като потвърждение, но и като резултат от това идва и последната тревожна статистика в доклада – 13,8% от младите хора над осемнайсетгодишна възраст са напуснали преждевременно училище през 2016 г., като средите нива за ЕС са около 10%.

Проблемите в световен мащаб

Образованието далеч не е проблем само на нашата страна. 58 милиона деца в училища възраст по света нямат достъп до начално образование. А дори и за тези, които все пак получат образование, професионалното развитие не е гарантирано. Така 26% от младите хора по света остават безработни. Общият брой на безработните е над 300 милиона, а се очаква вследствие на машинизацията и роботизацията на индустрията това число да расте с по средно 45 милиона на година. Това допълните ще влоши световния проблем с образованието.

Едно възможно решение

Именно това ще се опитва да избегне новоучредената награда „Идън“, присъждана за иновации в образованието. Тя е основана през 2016 г. от  китайския предприемач и филантроп Чарлз Чен Идън. Целта ѝ е да помогне светът да стане по-добро място чрез образование.

Наградата се присъжда в две категории – изследвания в сферата на образованието и развитие на образованието. Лауреатите на наградата получават златен медал и финансова помощ в размер на почти 4 милиона долара – два под формата на директна финансова помощ и два се отпускат като финансиране на наградения проект. За да се гарантира прозрачността и продължителността на наградата, тя е организирана от фондация „Награда Идън“ и е ръководена от независим тръст, който разполага с бюджет от 320 милиона долара. Чрез серия от инициативи наградата има за цел да създаде платформа, която да позволи на глобалната общност да влезе в диалог на тема образование, но и да започне да играе ключова роля в дарителството за образование.

c01_1aead07d-ffd3-4813-ac67-ebca79d2aa48_1

Наградата „Идън“ вече има и своите първи лауреати. През 2016 г. д-р Карол Дуек беше наградена за изследвания в сферата на образованието. Тя е преподавател в университета в Станфорд и е сред водещите учени в сферата на образователната мотивация и прогресивното обучение, което се фокусира върху индивидуалните качества на всеки отделен човек. Работата ѝ е свързана с проучвания на психологическата нагласа при децата по отношение на техните таланти и възможности. Изследването ѝ показва важността на психологическата нагласа на учениците да увеличава драстично мотивацията, упоритостта и постиженията им, особено при такива в неравностойно положение. Също така показва колко е важна промяната на негативната нагласа. Проучването ѝ носи десетки научни награди и е издадено на над 25 езика.

В категорията за развитие на образованието за миналата година наградата беше присъдена на  колумбийката Вики Колбърт. Колбърт е основател и директор на фондацията „Ескуела Нуева“, изцяло ориентирана към прогресивното образование. Била е и заместник-министър на образоването в родината си, а успехите ѝ в реформирането на колумбийската образователна система са световно признати.

Може би на пръв поглед връзката между двете теми – проблемите на образованието в България и учредяването на световна награда с огромна парична премия, не е напълно ясна. Опитахме се обаче да покажем, че образованието не е само държавен приоритет и отговорност, нито е механизъм, който трябва да се прилага по една и съща рецепта навсякъде. Проблемите при нас безспорно са финансови, но имат и нематериална страна. Ниската мотивация на ученици, учители и родители вследствие на загубената вяра в образованието и приемането му за нещо задължително, което по-късно няма да окаже никакво влияние върху живота на човек, със сигурност е един от тези проблеми. А инициативи като наградата „Идън“ имат за цел да покажат точно обратно – с правилната помощ и мотивация образованието е най-ефикасният начин качествено да променим и моделираме живота си в желаната посока.

от

публикувано на: 14/11/2017

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: