Гласовете на българския диаболизъм

21/05/2018

12.3_diabilism

 

В последните десетилетия все по-голяма популярност след изследователите, а за радост и сред читателите, набира една неповторима и неповторена вълна в българската, но до голяма степен и в европейската литература. Става дума за българския диаболизъм, заключен в един от най-динамичните и интересни периоди в нашата литературна история – този на 20-те години на миналия век.

С повишаване на критическия, читателския, до и известна степен и на писателския интерес към диаболизма, закономерно дойде и издаването на първия изцяло посветен на течението сборник с научни статии. „Гласовете на българския диаболизъм“ (изд. „Парадигма“, 2018 г., художник на корицата Борис Праматаров), дойде като естествено продължение на едноименна двудневна научна конференция, провела се през миналата година в СУ „Св. Климент Охридски“.

Дори само един бегъл поглед върху съдържанието на сборника, чиято премиера в София ще бъде на 22.05.2018 г. от 19:00 в клуб Maze, може да привлече вниманието на всеки читател, вълнуващ се запалено от българска литература. Сред авторите на текстове са литературоведите Валери Стефанов, Миглена Николчина (изнесли пленарни доклади на конференцията), Огнян Ковачев, Дарин Тенев, Николай Аретов, Камелия Спасова, Иванка Стъпова, Яница Радева и др.

В сборника са засегнати много от важните теоретични и литературно-исторически проблеми, свързани с диаболизма и с нашата литература между двете световни войни, които вълнуват изследователите вече няколко десетилетия. Естеството на сборника е такова, че той не е предназначен само за ученици, студенти и изследователи, а може да отвори вратата към това интересно явление в нашата литература за всеки любознателен читател.

32680603_1947620641937434_6877960425950937088_n

Макар протекъл експлозивно и приключил само в рамките на едно десетилетие, диаболизмът е едно от най-ярките явления в нашата белетристика от 20-и век. Флагманите на течението са писателите Владимир Полянов, Светослав Минков и Георги Райчев, но с единични свои произведения към него могат да бъдат причислявани и писатели като Чавдар Мутафов, Николай Райнов, Димитър Хаджилиев и др. Характерни черти на  диаболистичните разкази са усещането за флуидност на реалността, фантастични елементи, мрачните сюжети, изобразяването на герои в раздвоение на личността, гранични или откровено патологични психически състояния, криминалните елементи и не на последно място – неочакваните развръзки.

Това, което отличава диаболизма от другите високи образци на нашата междувоенна литература, е неговият подчертано градски характер. В този смисъл творчеството на авторите предлага една изключително интересна снимка на градския живот в България от 20-те години миналия век. Диаболистичните герои най-често са млади мъже или жени, студенти и хора на изкуството, които пречупват през чувствителната си психика динамичния за времето си живот в града. На тази база авторите конструират своите криминални, невероятни и фантастични сюжети, които дори и днес, век по-късно, изненадват и държат читателския интерес.

Премиерата на сборника дава възможност на читателите да се потопят в едно от живите полета на българската литературна история и да започнат със съвременните трактовки на протеклите в нея исторически процеси. По време на премиерата „Гласовете на българския диаболизъм“ ще бъде представена от професорите Валери Стефанов и Миглена Николчина, както и от редакционния екип на сборника: гл. ас. Кристина Йорданова, гл. ас. Камелия Спасова, Десислава Узунова, Владимир Полеганов и др.

от

публикувано на: 21/05/2018

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: