Дневници на българското свободно образование

27/03/2016

Павлина е директор на училище „Христо Ботев“ в с. Николаевка, а Нона е начална учителка.

В час по математика използваме метода джъмп мат, като  съчетаваме и сугестопедични елементи. Държим също така и на връзката с природата. Когато имаме задачи за събиране, децата се нареждат в кръг. До всяко дете има столче. При правилно твърдение, например 1+1=2, учениците се качват на столчетата. Ако твърдението е грешно, тогава клякат. Това е една от най-забавната игра за тях, при която обучението се извършва чрез движение. Т.е. децата не стоят през целия час, приковани до чиновете, и от тях не се изисква само да слушат и да пишат. Преди да стигнем до писането на цифрите с химикал, първо ги изписваме с пясък, с камъчета или мидички.

Детските учителки Александра и Надежда използват свободни методи на преподаване.

Ученето само по себе си е нещо естествено и когато не го забравяме е в полза на самия процес. В най-ранна детска възраст детето се учи да  ходи, да говори, на високо, което ние можем като умения и компетенции. До една възраст този процес се случва толкова лесно, и ако успеем да го запазим в детската градина и в училището по-нататък, би било прекрасно. Нека като учители и родители да обръщаме внимание на нуждите на децата си, на потребностите им да бъдат наистина чувани. Нека да уважаваме тяхната собственост, защото техните притеснения в никакъв случай не са по-маловажни от нашите притеснения. Нека да уважаваме децата си повече.

Мария Ганчева е ученичка в Образователен център Експлораториум. 

Аз съм помощник учител. Помагам на учителите, защото съм най-голяма и имам собствени класове. Избрала съм си клас по шиене. Сега искам да водя клас по балет, традиционни облекла и други подобни. Също така искам да водя курс по готварство. Първоначално мечтаех да стана моден дизайнер. Сега искам да бъда актриса и резервното ми е хореограф.

Днес все повече родители и учители осъзнават необходимостта от генерална промяна както в предучилищната подготовка на децата, така и в основното и средното образование. Тази промяна излиза извън редакцията на учебните текстове и се фокусира върху начините на преподаване на учебния материал. Световните практики показват, че свободната среда осигурява на ученика по-голям шанс за пълноценно израстване.

Основи на свободното образование:

Овладяване на учебните програми чрез интерактивни игри сред природата.
Развитие на индивидуалния талант чрез възможност за избор на учебни предмети.
Удовлетворение от постигнатото вместо стандартното поставяне на оценки.
Ученикът е „подлог“, а не „допълнение“ в учебния процес.

Това са част от тезите, които застъпиха чуждестранните и българските лектори на Втората национална среща за свободно развитие на образованието. У нас свободно образование съществува под различни форми. Това са частни детски градини и училища, центрове за алтернативно обучение, индивидуални учителски подходи в рамките на учебните програми, спуснати от МОН, и дори домашно училище, при което децата се обучават сами вкъщи.

от

публикувано на: 27/03/2016

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: