Ритуално изкуство – Време и Пространство

28/01/2016

Ритуално изкуство

От 15 до 26 януари в столичната галерия „Нюанс“ беше представена изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“, създадена с творбите на тринайсетте участници в шестото издание на Арт резиденция „Старото училище“:

Hanna Ilczyszyn – Полша/ Белгия – Живопис

Yanyi „Sunny“ Jiang – САЩ/Китай – Живопис/Пърформанс

Domingo Pino – Испания -Визуални изкуства/Живопис

Brandi Martin – САЩ – Визуални изкуства

Пресиaна Шишева–България– Визуални изкуства

Мирян Колев – България – Музика

Trevor Knott – САЩ – Пърформанс/Живопис

Дамян Бумбалов – България – Живопис

Мартин Петров – България – Живопис

Пламен Петров – България – Визуални изкуства и инсталации

Христо Вълчев – България –Визуални изкуства и инсталации

Яна Кунева/Станислав Добрев – България- Визуални изкуства и инсталации

L.Y.R.A. – България – Ритуално изкуство

Темата на Арт резиденцията през 2015 г. – „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ организира работата на артистите на основата на предварително разработени писмени материали, в които са представени различните проявления на Времето и Пространството. В творбите си артистите педставят възгледите си за двете понятия в българските ритуали – народни, религиозни, окултни, както и като термини в контекста на модерната физика.

Подобно на маговете, които избират подходящото време и пространство за извършване на своя ритуал, артистите в резиденцията създаваха Ритуално изкуство чрез използването на основните характеристики на Времето и Пространството.

Изложбата „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ не е прост сбор на творбите на отделните автори, а едно хомогенно цяло, общ механизъм, оброчище, а отделните елементи (творби) изразяват и съответно въздействат върху определени елементи от съвременния свят, като го трансформират и градят.

Изложбата гостува в София до 25 януари, след което ще посети и градовете Бургас и Русе.

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

EEA grants

www.culture-eea-bg.org

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

от

публикувано на: 28/01/2016

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: