Мобилна лаборатория ни учи как да пестим пари от енергия

15/12/2015

mobilna laboratoria

Мобилна лаборатория учи държавната администрация на енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия.

Споделяне на добри практики и избягване на често допускани грешки при изготвянето и реализирането на проекти, свързани с енергийна ефективност и ВЕИ – това е целта на обучението, което до края на месец април 2016 г. се провежда в София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас и Плевен. Служители от общинската и областната администрации преминават през 6-дневен курс и при успешно завършване получават сертификат.

Практическата част на обучението се осъществява посредством мобилна лаборатория с нужното за целта оборудване. Обучаемите нагледно се учат как се свързва инвертор, как светлинната енергия се превръща в електрическа, какви проблеми могат да възникнат във фотоволтаичното поле на генератора и как реално се задейства една топлинна инсталация, свързана със слънчева енергия, и т.н. Липсата на подобни теоретични и практически знания е спънка за качествено управление на проектите в държавната администрация. Респективно лошо менажираният проект не спестява от джоба на крайните потребители, които, според думите на Емил Василев, са облагодетелствани от повечето дни слънцегреене в България и останалите балкански страни.

У нас пестенето на пари от енергия все още се свързва с епизодични прояви. Актуални са темите за санирането на жилища и поставянето на слънчеви панели, но дотолкова, колкото крайният потребител е същевременно ползвател и администратор на услугата. Тук задачата на местната администрация е да генерира цялостна политика в прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяемите енергийни източници в полза на широката общественост.

mobilna laboratoria 1

Основни пропуски при управлението на проектите

Обучението цели да подготви квалифицирани кадри, които да са наясно с целия процес на реализация на проектите. Михаел Делийски обяснява, че в общините проектите обикновено се подготвят в последния момент.

Специалистите трудно могат да се справят с цялостното заснемане на една сграда, с проектиране на нови дейности в нея в рамките на десет дни. Това е практически е невъзможно. Когато общинските екипи са теоретично и практически подготвени, ще знаят как правилно да изготвят техническите задания.

Поради честа смяна на кадровия екип в държавната структура, новоназначените не винаги са запознати с проектните дейности и актуалните изисквания. Нашето законодателство е доста динамично и ако не бъде следено, може да се изпуснат дори дати за елементарни справки, пр. справка в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. А изпуснатите срокове водят до санкции.

Изпълнение на дейностите често се възлага на фирми, които не са достатъчно подготвени и ако администрацията не е квалифицирана да следи изкъсо процеса на реализация, то тя не знае какво да очаква като краен продукт и впоследствие да приложи правилните методи на оценка.

Съвременни решения за енергийна ефективност, модерните технологии за използване на ВЕИ и финансовите и екологични ползи от тяхното внедряване.

Обучението обхваща законодателни аспекти, стандарти, планове и стратегии, одити и договори и добри практики. За целта ще бъде създаден и форум за въпроси, свързани с организацията и управлението на проектите. Предвижда се информационна кампания за по-голям кръг от заинтересовани експерти и запознаване на обществеността с възможностите за пестене на енергия.

Бенефициент на проекта  e Висшето училище по застраховане и финанси. Партньори са Norsk Energy, Балканско бюро за подпомагане на средното съсловие и Енергоефект Консулт ЕООД.

от

публикувано на: 15/12/2015

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: