Администрацията обяви над 800 стажантски места

30/09/2012

До 5 октомври студенти могат да кандидатстват за общо 839 стажантски позиции в 183 административни структури на държавната администрация. Стажанската програма обхваща 109 населени места в цялата страна. Това е втора вълна от проекта „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“ на Европейския социален фонд.
Стажантската програма включва едномесечен (29 октомври –  29 ноември) неплатен стаж през тази година, по време на който се набляга върху придобиването на практически опит, професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.
Изисквания към кандидатите са към момента на кандидатстване да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или в чужбина, след завършен втори курс; да са в процес на обучение по специалност съобразно стажантското място, за което кандидатстват и да имат среден успех от следването над 4.00.
Кандидатстването става чрез онлайн регистрация и след решаване на тест. При регистрацията си студентът получава уникален идентификационен номер, чрез който ще може да следи по-натъщното развитие на кандидатурата си. Най-добрите кандидати ще бъдат поканени на интервю в съответните административни структури в периода от 11 до 19 октомври 2012.
Кандидатстване и информация за всички заявени места за стажанти тук.

от

публикувано на: 30/09/2012

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: