Дигиталното бъдеще на радиото

22/02/2018

digital

Представяме ви извадки от третия доклад на Агенцията за медийни изследвания към Европейски съюз за радио и телевизия (EBU), направен в рамките на инициативата за дигитално радио на територията на съюза.

Докладът „Дигитално радио 2018“ посочва основните постижения през изминалата година, посочва силните страни и местата, където трябва да се положат повече усилия по пътя към дигитализация. Той има за цел да помогне на акционерите в радио индустрията при планирането на стратегиите за дигитализация на радиото и да послужи в подкрепа на техните бъдещи инициативи. Крайната му цел е да помогне за разпространението на наземното дигитално радио на територията на всички членове на EBU, осигурявайки им нужните данни, обзор на последните технически разработки и маркетингов анализ.

Съдържание и предлагане

Бум на предлагане

Само за една година броят на дигиталните радиостанции в семейството на ЕВU нарасна с 288 и в момента е 1 503 (+23,7%). Този растеж се дължи основно на частните радиостанции, които увеличиха предлагането си с цели 33,8%

DAB+ и/или DAB услугите вече са налични на 27 пазара в 26 страни в зоната на EBU.

Засилване на локалността

Благодарение на спада на цените при техническите решения, за дигиталните многокомпонентни радио разпространители локалните услуги стават все по-често срещани. През 2017 г. Германия и Холандия започнаха опити с този подход, следвайки примера на на Швейцария. Тези практики се прилагат със същия успех и в Обединеното кралство, в момента правителството там провежда обществено обсъждане след успешен пробен период, по времето на който беше забелязан бум на локално предлагани услуги от страна на големи медии.

Технологиите

IP не може да замени радио разпространението

Въпреки бума на IP устройствата, които могат да бъдат използвани за слушане на радио, излъчването си остава основният начин за радио разпространение и приемане на петте големи европейски пазара. С пазарен дял от около 8% процента обаче онлайн радиото се превръща в съпътстващ канал за разпространение, който ще има незаменима роля в бъдещето развитие на радиото.

Бум на нов вид устройства за дигитално радио

Устройствата с гласово управление се превръщат в новия стандарт с над 33 милиона единици, инсталирани през 2017 г. и очакване за още 255 милиона до края на 2022 г. според „Джунипер Рисърч“. Проучванията през 2017 г. показаха, че слушането на радио е една от основните дейности, за които хората употребяват тези гласово управлявани устройства, превръщай ги в бъдещ основен разпространител на дигитално радио.

grafika

Процес на превключване

Норвегия завърши първото изключване на FM

През 2017 г. Норвегия стана първата държава, която изключи националната си FM разпръсквателна мрежа, въпреки че някои локални услуги ще продължат да са достъпни през следващите 5 години в по-малко заселените райони.

Макар че процесът протече сравнително бързо, внимателната подготовка от страна на всички собственици на дялове не позволи да се случат големи инциденти. Примерът на Норвегия се превърна в основен модел за действие за всички държави, които искат да прекратят своето FM излъчване.

Но другите не изостават

Общественият разпространител RAS започна да изключва някои свои FM предаватели и италианския планински район Трентино-Алто Адидже. Деветнайсет от тях бяха изключени през декември 2017 г., а до края на 2018 г. ще спрат да работят още 22. В крайна сметка 212-те предавателя на RAS ще бъдат намалени до по-малко от 100, а 100 DAB+ сайта ще предлагат 22 канала на 99.5% от населението.

Политика и регулации

Задължителни дигитални превключватели

Много е вероятно до края на следващата година Франция да приеме закон, според който всички устройства трябва да имат дигитален превключвател. Италия вече прие това да се случи след 2020 г. Подобни инициативи са подкрепяни и от правителствата в Германия и Холандия.

Следвайки тази тенденция, през 2017 г. Европейският парламент прие резолюция в подкрепа  на регулацията на радиоприемниците.

Регулиции и подготовка на почвата

Регулаторите в Европа вземат активна и понякога водеща роля в развитието на дигиталното радио в страните си. Австрия, Франция, Полша, Украйна и Турция са сред страните, в които дигиталното радио е най-силно промотирано от регулатора, понякога дори и против интересите на традиционните радио играчи.

Институционална свързаност

Обща представа за бъдещото

Най-бързо разрастващите се нови пазари се поучиха от добрите практики на лидерите и полагат успеха си върху проекти в колаборация. Холандия и Белгия са добри примери в това отношение. От друга страна, стагнацията в Чехия, Малта и Полша може да е причинена от неразбирателството между големите участници в пазара.

Паневропейско сътрудничество

Ако дигиталното радио е тясно свързано със сътрудничеството, то вече е на друго равнище – става дума не само за обединения на държавно ниво, но и за сътрудничество между наддържавни играчи като EBU, Association of European Radios (AER), World DAB, European Digital Radio Alliance (EDRA), Radio DNS или Radioplayer, които вече си съдействат на различни нива, за да осигурят дигиталното бъдеще на радиото.

Информиране на обществеността

Аудиторията трябва да бъде информирана

Информационните кампании във връзка с предимствата на дигитално радио се оказват от огромна важност на водещите пазари. Те изиграха основна роля по време на аналоговото изключване в Норвегия, в Дания за преминаването от DAB към DAB+, както и в Обединеното кралство. Всички тези страни осигуряват национални услуги с обществена полза.

Публични средства в полза на информираността

Публичните средства се използват, за да се разяснят ползите от дигиталното радио. Швейцария започна да полага сериозни и последователни усилия в тази посока през 2017 г., използвайки държавни средства. Подобен подход ще бъде възприет и в Белгия през 2018 г. Кампанията в Дания, обхващаща периода между 2017 – 2019 г., също е финансирана от правителството.

Потребителска техника

Европейските стандарти

През 2017 г. нов стандарт за тестване и одобрение на произвежданите дигитални радиоприемници даде гаранция, че произвежданите устройства ще посрещнат нуждите на бъдещото. Стандартът, формиран на базата на опита на Обединеното кралство, поставя минимални изисквания по отношение на DAB приемниците в цяла Европа и е подкрепян от WorldDAB и EBU, както и от националните разпространители на радио и производители на техника.

Устойчивост на аналоговите радиоприемници

Дебатът около това дигиталните превключватели да станат задължителни е породен от факта, че с изключение на Норвегия в цяла Европа дигиталните приемници са под 50% от всички устройства. На този етап това налага определени ограничения, които могат да се окажат неприятни за слушателите, когато пазарът в крайна сметка бъде превключен.

Автомобилната индустрия

Дигитална норма при водещите производители

През първата половина на 2017 г. броят на колите, които се продават с вградено DAB+ устройство, за континентална Европа нарасна с 43% по данни на WorldDAB.

И това не се отнася само за водещите в това отношение държави като Норвегия, където на практика всички коли са снабдени с дигитални радиоприемници, Обединеното кралство (88%) и Швейцария (66%), но и за пазари с навлизащи DAB+ технологии като тези в Германия (39%) и Холандия (35%).

Борбата за контрол над автомобилното табло вече тече

Радио разпространителите вече отчитат засилена конкуренция за по-добра „позиция“ на техните станции в контролното табло на всеки автомобил. Индустрията се стреми максимално да улесни ползването на дигитално радио в колите. Пример в това отношение са разработените от RadioDNS и WorldDAB насоки към производителите на автомобили по отношение на изписването на логата и всяка станция върху дисплея на радиото на автомобилното табло.

karta

Къде сме ние според доклада

През 2017 г. в България започнаха първи тестове на частни DAB+ станции, а се очаква и общественото радио скоро да се включи.

През май в София беше осъщественото първото пилотно излъчване на DAB+ от компанията ЕDIP Trading. Успоредно с това Българското национално радио подаде заявка към Съвета за електронни медии за отпускане лиценз за програма „Хоризонт“ (втората най-слушана радиостанция в България), който да ѝ позволи да започне DAB+ в София, но все още се чака отговор.

Тези инициативи са предпоставки за развитието на потенциална национална стратегия за дигитализация, която ще се нуждае и от съответната нормативна уредба.

от

публикувано на: 22/02/2018

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: