Заработи Български център на жените в технологиите под егидата на ЕК

19/09/2012

41% от дипломиращите се в специалност „Информатика” са жени. Вместо да заемат позиции във високотехнологични компании обаче, те най-често се реализират като преподаватели по информатика. В България жени са над 80% от учителите по ИТ и под една трета от трудовонаетите софтуерни разработчици. Това води до разлики в заплащането и перспективите за професионално развитие при двата пола. Данните са на Института за изследване на обществата и знанието при БАН и бяха представени на среща с медиите, организирана от новоучредения Български център на жените в технологиите в София.

Новата организация е част от Европейската платформа на жените в технологиите, която е под егидата на Нели Крус, вицепрезидент на Европейската комисия и комисар по дигиталната политика. Учредители на Българския център са жени на водещи ИТ позиции, експерти по НR и комуникации и изявени жени в науката.

Според Саша Безуханова, председател на Българския център на жените в технологиите, потенциалът на жените в ИКТ за увеличаване на конкурентоспособността на България и Европа е сериозен.

„Убедена съм, че дейността ни ще е от полза за развитие на женското предприемачество, квалификации и научен принос в областта на ИКТ в България. Вярвам, че опитът ни ще провокира добри инициативи и в Европа”, каза тя.

В състава на инициативата влизат компании от бизнеса, правителството, академичните среди и неправителствените организации. Центърът ще партнира при реализацията на регионални иновационни проекти и ще стимулира сътрудничество при научни изследвания, обмен на добри практики и създаване на нови ресурси в ИКТ.

По-голямо участие на жените във високотехнологично производство чрез образование, което дава конкурентни умения и квалификации, подготовка на следващата генерация млади учени, по-голямо участие на жените в лидерството в ИКТ, стимулиране на младите предприемачи са – това са намеренията, около които се обединиха участниците в срещата. В дебата се включиха Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, проф. Севдалина Димитрова, заместник-председател на БАН, Полина Неделчева, студентка в ТУ и предприемач, както и Нина Благоева, член на УС на Български център на жените в технологиите.

от

публикувано на: 19/09/2012

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: