Децата, бягащи от войната

13/11/2015

Непридружените малолетни и непълнолетни в ЕС и България – социални предизвикателства и необходими решения.

Конференция, организирана от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент.

Миграционните потоци към Европа, породени от конфликтите в Близкия Изток и Африка, са огромно предизвикателство пред ЕС. Все по-чести са случаите, когато българските гранични власти попадат на непридружени малолетни и непълнолетни лица. За тази група мигранти има две възможности: да бъдат събрани с родител или близък роднина, пребиваващи в други страни-членки, или да останат на територията на България като получатели на международна закрила.

Грижата за непридружените деца, бягащи от войната, изисква:

  • Преразглеждането на сега действащите правни норми.
  • Разширяване на инфраструктурата за прием на непридружени малолетни и непълнолетни.
  • Успешната им интеграция в българското общество.

В конференцията участват представители от българските и европейските институции, международни организации и неправителствения сектор, които имат отношение по темата. Сред тях са вицепрезидентът Маргарита Попова, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

Специален гост на конференцията е италианският евродепутат г-жа Кашету Киенге, която е отговорна за изготвянето на доклада на ЕП за цялостния подход към миграцията. Очакват се представители  на Европейската служба за подпомагане в областта на убежището (EASO).

Конференцията си поставя за цел:

Да очертае настоящата картина с непридружените малолетни и непълнолетни, озовали се на българската граница, като събере всички гледни точки по въпроса.

Да очертае мерките, които да се предприемат в европейското законодателство, в частност – българското, за да се защитят максимално както интересът на България, така и децата, бягащи от войната.

Програма на конференцията

от

публикувано на: 13/11/2015

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: