В търсене на подходящия лидер

06/03/2014

Всяка година в Европа около 450 000 фирми сменят собственика си – съдбоносен процес, в който около 50% от тях спират дейност. Една от работещите практики е създаването на съвместно предприятие (кооператив) или форма, при която работниците купуват дружеството.

През 2004-та, 25 години след като създава бизнеса си , Жан-Пол Хаспо решава да го продаде. Но потенциалният купувач възнамерява да използва подизпълнители за някои дехности – идея, която продавачът не удобрява.

Така той се замисля върху идеята за кооператив, прехвърляна на собствеността върху служителите. В новото дружество, предишният мениджър производство става управляващ директор.

Хаспо казва: „Започнах да търся лидер. Това беше определящо за успеха на компанията. Сложих една-трета от цената си и останах две години и половина като консултант, за да съм сигурен, че нещата работят.“

80% от служителите гласуваха за идеята да участват в съвместно дружество, като поемат бизнеса. Всеки инвестира най-малко по 1,500 евро в компанията. Люк Ангер, новият управител на „Бесне Меканик“ разказва: „ От началото това беше една здрава компания. Откакто поехме собствеността и управлението, удвоихме оборота, така че сега правим по 10 млн. евро годишно. Удовихме също състава на служителите и сега разполагаме с около 100 човека. И всичко това в условията на икономическа криза!“

Тази форма може, погледната отвън да се определи като кооператив, но в действителност бизнесът, печалбите и поставените цели са сериозни. Люк Ангер продължава: „Нашият модел не е самоуправление. Имаме Управителен комитет, който изработва стретегията на компанията. След това я удобряваме в Мениджрския борд.“

Днес кооперативите създават работни места за около 5.4 млн. души в Европа, като тенденцията е този брой да нараства. Съюза на кооперативите в Западна Франция подпомага с консултации работници, които са в процес на подготовка и извършване на преход. Експертите извършват одит и подпомагат различни бордове и комитети с изработването на нови бизнес планове.

Мари Бренто от Съюза на кооперативите в западна Франция пояснява. „Прехвърлянето на бизнеса към работниците намалява риска от фалит с около 50%. Това означава запазване на ноухау на компанията, клиентите, партньорите и разбира се – служителите“.

Организацията работи директно със служителите, за да им предостави информация и ги подпомогне да разберат правилно системата. Мари Бренто пояснява: „Обучаваме служителите как да станат съсобственици и предприемачи, напр.: как да четат счетоводните отчети, да разберат правния статут на кооператива.“

Това им позволява да вземат колективни решения за бизнеса. Жан-Пол Хаспо продължава: „За мен определящите условия за успех са: достатъчно дълъг период на консултиране, силен и целеустремен лидер; много добра комуникация; да се обсъждат бизнес плановете и после да се изпълняват.“

от

публикувано на: 06/03/2014

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: