Добър човек е българският работодател

24/02/2014

БГНЕС

Председателят на БСК – Божидар Данов вчера обяви публично, че не е мракобесие да се сключват трудови договори с 15-годишни, след като някои раждат на 13-сет. Разбира се, правейки това изказване, той не си дава сметка, че да родиш на 13 не е престъпление, но да направиш дете на 13-годишна е престъпление. И ако за него не е мракобесие, за нас изказването му, както и въпросното предложение, представлява морален проблем.

Коя е безличната маса обозначена с „някои“, заслужили презрителното отношение на г-н Данов? Социално слабите момичета от ромски произход, станали жертва на някой по-възрастен. У нас, действително в редки случаи се наказват педофилите, но това не е претекст от малолетните да се възползват и работодателите. Може ли една злоупотреба да се използва като морално основание за друга, и подобна постановка – да послужи като извинение за манипулация на социално уязвими групи: пенсионери, инвалиди, безработни и т.н.

Не си мислете, че това не ви засяга…

Въпросната поправка в КТ засяга не само за 13-годишните раждащи момичета от ромски произход, а всички деца на България без значение от техния пол и етническа принадлежност; тя е за всички нас. Децата на възраст около 15 трябва да ходят на училище. Наистина не всички ходят редовно, но дали трябва да ги изпратим да работят на тази възраст? При какви условия? И за какъв период от време?

В много страни от ЕС като Швеция, Дания има летни ученически стажове. Една шведска ученичка работейки като личен асистент на възрастни хора за 3-те летни месеца може да изкара около 7 000 евро, с които после да обиколи Европа. В Швеция освен пълен регламент на ученическия труд, който не може да бъде полаган преди 16-годишна възраст, има и много точно спазване на трудовото законодателство – по отношение на осигуровки, работно време и полагане на извънреден труд, изплащане на заплати в регламентирания срок. Все неща, които у нас по редица причини са само на книга. Колко обаче ще изкара една ученичка в България за 3 месеца труд?

Каква е квалификацията на 15-годишните и с какво те са привлекли вниманието на уважаемия работодател? След като същият този работодател намира специалистите с дългогодишен трудов стаж и тези, излезли наскоро от университетите за недостатъчно квалифицирани, неотговарящи на неговите изисквания? С това, че са уязвими и че някои са толкова загубени, че раждат на по 13-сет? С това, че не знаят цената на своя труд? С това че не си знаят правата? С това, че лесно могат да бъдат манипулирани?

Данните за непрекъснато растящата безработица сочат и спад на трудовите възнаграждения, което ще рече обезценка на труда като цяло, включително и на 15-годишните. По този повод една забавна случка от форума „Kариери“ един кандидат искал да разбере дали не го наемат, защото е недостатъчно квалифициран или просто работодателят има нереалистичните очаквания за цената на неговия труд и казал, че ще работи безплатно. Добрият работодател, обаче решил, че отсрещният говори насеризоно и все пак му предложил 200 лв., „защото иначе не е чeстно“.

Вярно е, че в българската история има неизживяни периоди, като напр. манифактурата, но няма как да изживяваме тези периоди сега, в 21-ви век. Изпуснали сме историческия момент.

от

публикувано на: 24/02/2014

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: