Да даваш и получаваш – социалните предприятия в Европа

17/02/2014

Едно от всеки четири нови бизнес-начинания в Европа е в областта на социалните дейности. По този начин най-уязвимите и лишени от възможности членове на обществото получават възможност да започнат работа или да получат професионален опит.

Но освен да играят определена социална роля, тези компании целят да постигнат печалба и конкурентоспособност.

„Бизнес планета“ се среща с подобни компании в словенската столица – Любляна. „Добровита Плюс“ е основана през 1996-та от една от най-големите неправителствени организации в страната, която поставя началото и на още шест други проекта в социалната сфера.

Компанията предлага най-различни услуги – от поддръжка на градини до почистване. Осигурява работа на 42-ма работника, половината от които – с увреждания. Едно от големите предимства за това малко предприятие е, че работната сила е високо мотивирана и еластична. „Винаги се стремя да дам всичко от себе си по време на работа. Ако аз мога да го направя, всеки може“, казва един от работниците Кемал Поседи.

Друго предимство на компанията е нейната характерност, която й помага да отговори на изискванията на пазара и засилва нейната конкурентоспособност. През последните седмици компанията предложи нова услуга – геодезични проучвания. Според изпълнителния директор – Игор Павел „Навлизането в геодезията отваря пред бизнеса повече пазарни възможности“. Оборотът на компанията достига 750 000 евро през 2012-та, като тенденцията е за ръст: „Планираме да назначим допълнително между 4-6 човека през тази година, като очакваме оборотът да нарасне между 10% и15%“.

Европейският социален фонд играе основна роля при финансирането на социални фирми, които създават около 11 млн. работни места на територията на Стария континент. „Добровита плюс“, която е получила около 300 000 евро е една от тях. Наташа Горшек Менчин, която оглавява ЕК в Любляна казва, че целта на фонда е да подпомогне социалните предприятия да започнат дейност и да се развият: „Инвестира се в млади фирми и след това, когато финансирането престане, предприятието трябва да е достатъчно стабилно и да продължи дейността си.“

В Словения, от 2009-та Фондът е подпомогнал около 26 социални предприятия. Резултатът, според Менчин: „Обучени са 270, а заети в социалната сфера са над 90 човека в Словения“. Игор Павел счита, че за да успеете със социален бизнес трябва да сте конкурентноспособен, иновативен и гъвкав, да се отнасяте с уважение към хората и средата.

от

публикувано на: 17/02/2014

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: