15 признака за психологическа зрялост

11/07/2014

самоакутализация

Психологическата зрялост е важна съставка при оценката на собствената психика. Зрелостта ни помага да разкрием всички наши способности и таланти, да процъфтим както в духовен, така и в материален план.

Предлагаме ви списък с признаци за това, че сте самоактуализираща се личност и сте достигнали до тази зрялост според американския психолог Ейбрахам Маслоу (името му се свързва предимно с йерархичното подреждане на човешките потребности).

Той ще бъде много полезен за тези, които обичат качествената храна за мозъка и поддържат интелектуалното си развитие. Самоактуализиращата се личност се стреми към развитие, има висока мотивация за това. Тя приема чувствата, импулсите и желанията си такива, каквито са.

Самият Маслоу е смятал, че хората, които притежават всички тези 15 качества са само 1% от населението, и са образец на «качествения човек» – психологически здрав и максимално изразяващ човешката същност на хората.

1. По-адекватно възприемане на действителността.

Свободно от влиянието на актуалните потребности, стереотипи, предразсъдъци. Интерес към неизвестното.

2. Приемането на себе си и на другите такива, каквито са.

Отсъствие на изкуствени, хищнически форми на поведение и неприемането на такова поведение от страна на другите.

3. Спонтаност на проявленията, простота и естественост.

Спазване на установени ритуали, традиции и церемонии, но отнасяйки се към тях с нужното чувство за хумор. Това не е автоматичен, а съзнателен комформизъм на равнище външно поведение.

4. Делова насоченост.

Такива хора обикновено са заети не със себе си, а с жизнената си задача. Обикновено се отнасят към своята дейност с универсални ценности и са склонни да я разглеждат от гледна точка на вечността, а не на настоящия момент. Затова те в някаква степен са философи.

5. Позиция на отстраненост по отношение на много събития.

Това им помага  относително спокойно да понасят неприятностите и да са по-малко изложени на влияние отвън. Те нерядко са склонни към самота.

6. Автономия и независимост от обкръжението.

Устойчивост под въздействие на фрустриращи фактори.

7. Свежест на възприятията.

Намиране на нови неща всеки път във вече известното.

8. Преживявания, характеризиращи се с усещане за изчезването на собственото аз.

По-чести пориви за върхови преживявания. Те им помагат да подобрят мнението си за себе си, променят отношенията към другите и общуването като цяло. Освобождават творческите способности, спонтанността, експресията, неповторимостта на индивида. Те присъстват в мотивацията за развитие, защото човек помни силноемоционалните си преживявания като много значително и желано събитие и очаква неговото повторение.

9.  Усещане за общност с човечеството като цяло.

10. Приятелство с други самоактуализиращи се хора.

Tесен кръг от приятели, отношенията с които са много задълбочени.  Отсъствие на проява на враждебност в междуличностното взаимодействие.

11. Демократичност в отношенията.

Готовност да се учат от другите.

12. Устойчиви вътрешни морални норми.

Остро чувство за добро и зло: ориентирани към целта, а средствата се подчиняват на нея.

13. «Философско» чувство за хумор.

Отношение с хумор към живота като цяло и към самия себе си, но грешките или несгодите на другите никога не се смятат за смешни.

14. Креативност, която не зависи от това с какво се занимава човек.

Проявява се във всички техни действия.

15. Критично отношение към културата, към която принадлежат.

Избират доброто и отхвърлят лошото. Усещат себе си повече представители на човечеството като цяло, отколкото на една култура.

Източник: Фитнес для мозга

от

публикувано на: 11/07/2014

БНР© 2020 Бинар. Всички права запазени.

Дуенде
  • Фънк Соул
  • БГ Поп
  • Пънк Джаз
  • Детското.БНР
  • Дуенде
  • Фолклор
  • Класика
В момента:
Следва: